VAROVANJE ZASEBNOSTI

Ta spletna stran je last podjetja Neža Legin s.p., Zagradec pri Grosupljem 45, 1290 Grosuplje. V tej izjavi so navedeni podatki, za katere te lahko zaprosimo in podlage, ter načini na katere lahko uporabimo tvoje podatke. Tukaj najdeš tudi informacije o tem, kako lahko preveriš ali so tvoji podatki točni. Sporočiš pa nam lahko tudi, da te podatke spremenimo ali odstranimo. Prav tako boš na tej strani našla podatke o tem, kdo in kako skrbi za varovanje tvojih osebnih podatkov ter kako jih uporabljamo, obdelujemo, kako dolgo jih hranimo ter komu jih posredujemo. Navedene pa so tudi vse tvoje pravice na tem področju. Namen varovanja osebnih podatkov je seznanitev uporabnikov in drugih oseb z nameni in podlago za obdelovanje osebnih podatkov.

Vse naše aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS  št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.)..

 

Podjetje Neža Legin s.p. mora zagotoviti, da bo pridobljeno soglasje izrecno, podano prostovoljno, informirano in pridobljeno z izjavo ali privolitvenim dejanjem. To pomeni, da je za soglasje potrebna uporabnikova aktivnost in dejanje, tako se s tem izjavlja da želi in dovoljuje obdelavo svojih osebnih podatkov.

        1. Upravljavec varstva osebnih podatkov.

Upravljalec varstva osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu z varovanjem osebnih podatkov je Neža Legin s.p., Zagradec pri Grosupljem 45, 1290 Grosuplje.

       2. Katere vrste tvojih osebnih podatkov zbiramo in obdelujemo.

Tvoje osebne podatke zbiramo in obdelujemo, da ti lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo. Potrebujemo jih, da lahko izpolnimo namen za katerega so bili podatki primarno zbrani .Podatki, ki jih zbiramo so odvisni od tvoje uporabe naše spletne strani. V našem podjetju obdelujemo naslednje podatke:

·         Ime, priimek in naslov: Za namen pošiljanja in dostave naročenih izdelkov v naši spletni trgovini.

·         Elektronska pošta in telefonska številka: Za obveščanje o dostavi paketa, ter za posredovanje informacij o sami dostavi z strani pogodbenega dostavljalca paketov GLS Slovenija d.o.o., ter za obveščanje o novostih in ponudbi.

·         Piškotki (Cookies): Hranimo podatke o piškotkih shranjenih v tvoji napravi vključno z IP-ji in nastavitvami piškotkov zaradi zagotavljanja najboljše uporabniške izkušnje. Več o piškotkih si lahko prebereš v rubriki Piškotki.

Hranimo tudi podatke kot je IP naslov, podatke o uporabi osebnega portala, podatke iz analitičnega orodja Google Analytics Solutions in podatke iz orodja za množično pošiljanje e-mailov. Analiziramo tvoje spletno obnašanje zato, da lahko posledično izboljšamo tvojo uporabniško izkušnjo.

Obdelava podatkov temelji na tvojem soglasju, ki nam ga podaš. Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga posameznik da podjetju. Soglasje se lahko npr. nanaša na obveščanje o ponudbi in storitvah, pripravo ponudbe, prilagojene posameznikovim uporabniškim navadam ali opravljanje storitev z dodano vrednostjo. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral posameznik. Obveščanje z uporabo e-poštnega naslova vključuje posredovanje e-poštnega naslova zunanjemu obdelovalcu z namenom prikaza oglasnih sporočil podjetja med brskanjem na spletu.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli podjetje, pri čemer si podjetje pridržuje pravico do identifikacije stranke. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Veljavno je zadnje podano soglasje posameznika, ki ga prejme podjetje. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju posameznika s podjetjem.

           3. Dostop do tvojih podatkov in komu jih lahko posredujemo.

Neža Legin s.p., lahko, če je seveda to v skladu z namenom s katerim se osebni podatki obdelujejo po zakonodaji EU in Slovenski zakonodaji, posreduje tvoje pridobljene osebne podatke. Za normalno in nemoteno poslovanje tvoje osebne podatke posredujemo pogodbenim poslovnim partnerjem, kateri s tvojimi podatki ravnajo v skladu z zakonodajo:

·         Pogodbeni službi za dostavljanje paketov, ki si jih naročila v naši spletni trgovini v našem primeru je to podjetje GLS Slovenija d.o.o., kateri potrebujejo tvoje osebne podatke (ime priimek, elektronski naslov, telefonsko številko, in naslov bivanja) za uspešno dostavo paketa.

·         osebam, ki za nas opravljajo storitve trženja in prodaje, vključno s prodajo in trženjem na terenu ali sodelujejo s podjetjem na področju trženja in prodaje lastnih storitev ali storitev tretjih oseb, v obsegu, ki je potreben za tovrstne naloge v sklopu namenov in podlag, ki so opredeljeni v tej Politiki. Podatke s tvojo privolitvijo posredujemo tudi družbenim omrežjem prek piškotkov.

 

Z našimi pogodbenimi obdelovalci imamo sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov, v katerih je opredeljeno na kakšen način in za katere namene se lahko osebni podatki obdelujejo. Pogodbeni obdelovalci so zavezani k skrbnemu ravnanju z osebnimi podatki skladno z zakonodajo in so dolžni zagotavljati ustrezno zavarovanje osebnih podatkov. Pogodbenim obdelovalcem posredujemo le podatke, ki so nujni za uspešno izvedbo naročila, prodajnega procesa ali druge aktivnosti. Tvoje podatke lahko prav tako posredujemo tistim pooblaščenim ustanovam, ki imajo podlago za pridobivanje, obdelavo, posredovanje ali hranjenje osebnih podatkov v veljavni zakonodaji, tvoji osebni privolitvi ali pogodbenem razmerju.

Če je podjetje priključeno oz. prevzeto s strani drugega podjetja, se osebni podatki prenesejo na prevzemnika, v skladu z zakonom. S tem, ko uporabljaš naše storitve, soglašaš z nadaljnjim obdelovanjem tvojih osebnih podatkov s strani prevzemnika.

V nobenem primeru tvojih osebnih podatkov ne obdelujemo v namene profiliranja. Prav tako tvojih osebnih podatkov ne posredujemo nepooblaščenim tretjim osebam pod nobenimi pogoji.

           4. Kako dolgo in kako hranimo tvoje podatke.

Tvoji podatki so v elektronski obliki shranjeni na naših strežnikih in v podatkovnih centrih v skladu s področno zakonodajo in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Tvoje kontaktne podatke za namen obveščanja in neposrednega trženja hranimo nedoločen čas oz. do tvojega preklica oz. zahteve po izbrisu. Obračunske podatke, račune ter z njimi povezane podatke o posamezniku za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ter zakonskih obveznosti hranimo tako dolgo kot je to potrebno. Oz. najmanj do zastaralnih rokov v zvezi z terjatvami. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerga se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja to področje.


             5. Zakaj obdelujemo tvoje osebne podatke?

Tvoje osebne podatke zbiramo, uporabljamo in obdelujemo ter posredujemo na zgodaj opisane načine, za namen sklepanja in izvajanja pogodbenega razmerja. Za uspešno in nemoteno poslovanje, za pripravimo morebitne ponudbe, za reševanje morebitnih težav in reklamacij, za vodenje poslovnih ter računovodskih podatkov. Ter tudi za morebitne druge namene, ki jih od nas zahteva veljavna zakonodaja. Tvoje osebne podatke potrebujemo za izpolnitev naših obveznosti in opravljanje dejavnosti. Ter za zagotavljanje prijetne ter varne uporabniške izkušnje v času tvojega obiska na naši spletni strani. Z tvojimi osebnimi podatki razpolagamo v skladu z veljavno zakonodajo, razen v kolikor le-to prevladajo tvoji interesi oz. tvoja želja ter pravica in svoboščina do drugačne odločitve.

Pravna podlaga na kateri obdelujemo in zbiramo tvoje osebne podatke je privolitev oz. tvoje soglasje katerega nam kot uporabnica oz. obiskovalka naše strani podaš z potrditvijo soglasja, ki pa ga lahko kadar koli tudi prekličeš.

           6. Tvoje pravice v povezavi z varovanjem osebnih podatkov.

Neža Legin s.p. ti zagotavlja brezpogojno uresničevanje spodaj opredeljenih pravic, brez odlašanja ter v vsakem primeru v roku 30 dni po prejemu tvoje zahteve. V kolikor imamo hkrati v obdelavi večje število zahtev oz. zaradi same kompleksnosti posamezne zadeve si pridržujemo pravico, da rok za uresničevanje pravic podaljšamo na največ 3 mesece oz. 90 dni. V kolikor bo rok podaljšan te bomo seveda o tem pravočasno obvestili.

Vse zahteve v zvezi z pravicami posameznika sprejemamo na elektronski naslov : info@maminmalcek.si ali priporočeno po pošti na sedež podjetja Neža Legin s.p. V kolikor posameznik zahtevo predloži elektronsko, se lahko tudi informacije v kolikor je to mogoče zagovotijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik na katerega se zahtevek nanaša izrecno ne zahteva drugače.

V kolikor se iz strani našega podjetja pojavi dvom v zvezi z identiteto posameznika na katerega se nanaša zahteva, si pridržujemo pravico do pridobitve dodatnih informacij na podlagi katerih je moč identificirati posameznika na katerega se zahtevek nanaša.

Kadar so zahteve posameznika na katerega se nanašajo osebni podatki, pretirate ali neutemeljene, si pridržujemo pravico za zavrnitev ukrepanja prejete zahteve. Skladno z zakonodajo vam omogočamo uveljavitev naslednjih pravic v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov:

·         pravica dostopa do podatkov

Uporabnik na katerega se nanašajo osebni podatki ima po zakonu pravico, da od podjetja Neža Legin s.p. pridobi informacijo oz. potrditev ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kateri. V kolikor je ugotovljeno, da podjetje obdeluje osebne podatke, ima uporabnik na katerega se osebni podatki nanašajo pravico dostopa do osebnih podatkov, ter informacij v zvezi z obdelovanjem njegovih osebnih podatkov. Na zahtevo posameznika je podjetje Neža Legin s.p., dolžno zagotoviti kopijo osebnih podatkov kateri se hranijo o uporabniku na katerega se zahteva nanaša. Za morebitne dodatne kopije zahtev in podatkov, si podjetje Neža Legin s.p., pridržuje pravico zaračunati razumen strošek za administrativno delo.

·         pravica do popravka

Uporabnik na katerega se osebni podatki nanašajo, ima kadarkoli pravico doseči, da podjetje brez odlašanja in nemudoma popravi netočne osebne podatke uporabnika. Prav tako ima uporabnik pravico do dopolnitve osebnih podatkov, katere podjetje o njem hrani, s predložitvijo dopolnilne izjave.

·         pravica do izbrisa (oz. »do pozabe«)

Uporabnik na katerega se nanašajo osebni podatki, ki jih podjetje hrani ima pravico doseči, da se osebne podatke v popolnosti izbriše, podjetje Neža Legin s.p. pa se obvezuje, da bo osebne podatke v popolnosti izbrisalo. Izjemoma to ni mogoče v primerih kjer se osebni podatki, zaradi zakonitih obveznosti ali interesov ne smejo brisati (zakonska obveznost za hrambo podatkov, izpolnitve pogodbenih obveznosti…). Kadar gre za imeniške ali drugače objavljene podatke, podjetje Neža Legin s.p. sprejme ukrepe vključno z tehničnimi, ter upravljalce, ki obdelujejo te osebne podatke obvesti, da uporabnik na katerega se zahteva nanaša želi izbris osebnih podatkov, dostop , povezave ter kopije osebnih podatkov.

·         pravica do omejitve obdelave

Uporabnik na katerega se osebni podatki nanašajo, lahko doseže, da podjetje omeji obdelavo osebnih podatkov v skladu s posebnimi nameni obdelave. Uporabnik ima pravico do omejitve uporabe osebnih podatkov kadar uporabnik oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; podjetje osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

·         pravica do prenosljivosti podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedovalo podjetje, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga podjetje, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi uporabnika ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

·         pravica do ugovora

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, ki so v zvezi z njim, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva podjetje ali tretja oseba. Podjetje preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Ko se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

·         pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, pošlje na elektronski naslov info@maminmalcek.si ali po pošti priporočeno na sedež podjetja. Hkrati ima vsak posameznik za katerega se hranijo osebni podatki pravico, da poda pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, v kolikor meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim, krši določila na področju varstva osebnih podatkov.

                7. Varnost.

Na naši spletni strani in v naši spletni trgovini uporabljamo več načinov sistemskega varovanja, kot tudi samo varovanje s strani podjetja, kjer naši strežniki gostujejo in zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo, razkritjem ali zlorabo osebnih podatkov. Do zbranih osebnih podatkov uporabnikov lahko dostopajo le za to pooblaščene osebe v našem podjetju.

                8. Spremembe Politike varovanja zasebnosti.

Zaradi interesa našega poslovanja, uslug ter ponudbe si pridržujemo pravico to Varovanje Zasebnosti kadarkoli spremeniti. Pridržujemo si pravico spremembe katerega koli dela Varovanja Zasebnosti brez predhodnega obvestila. Spremenjeno oz. posodobljeno Varovanje Zasebnosti prične veljati z dnem objave na spletni strani www.maminmalcek.si v lasti podjetja Neža Legin s.p.

Zgoraj navedeno Varovanje Zasebnosti je objavljeno in posodobljeno v skladu z novo zakonodajo o Varovanju Osebnih podatkov GDPR. In prične veljati z dnem 25.5.2018.

MaminMalček.si